Aantal vrije plaatsen: vol
Keramiek; zonder docent
Donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur

Onder keramiek wordt verstaan alle vormen van werken met klei.
De keramiekgroep bestaat uit een aantal enthousiaste deelnemers. Het zijn zowel beginners als gevorderde keramisten. Er wordt gewerkt aan handgevormde beeldjes, gietmallen van gips en gebruiksvoorwerpen.

Experimenteren met glazuur en engobes behoort ook tot de mogelijkheid. Naast het werken met klei is het sociale aspect ook een belangrijk onderdeel van deze groep. Samen koffiedrinken en even bijkletsen hoort erbij.

Inschrijven voor deze groep is niet meer mogelijk. Je kunt kiezen voor de kennismakingscursus keramiek op donderdagavond of een andere cursus of groep. Het is ook mogelijk om je op een wachtlijst te plaatsen. Stuur daarvoor een mailtje naar . Vermeld wel de groep waaraan je wilt deelnemen, je naam en je telefoonnummer.

Contributie voor deelname aan een groep zonder docent bedraagt € 167,50 per verenigingsjaar.