Cursus met docent

Wij organiseren al vele jaren cursussen onder leiding van deskundige docenten op verschillende creatieve gebieden. 
Wij nodigen je van harte uit om mee te doen met een van onze jaarcursussen.

De cursussen starten in de week van 18 September 2023.

 Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus mogelijk niet doorgaan.