Statuten "Vereniging voor Amateurkunst Goirle.

De statuten van de Vereniging voor Amateurkunst zijn op 29 april 2016 gewijzigd.