Nieuwsbrief Atelier '78 maart 2022

Nieuwsbrief Atelier '78 maart 2022

‍Nieuwsbrief

 

 

 

28 januari 2023 ‍


Algemene ledenvergadering 2022

‍Na lange tijd kon de ALV deze keer wel doorgaan. Jammer dat er maar weinig leden op afkwamen, 14 leden en 3 docenten. Op dit moment zijn er 174 leden, dus dat is wel weer gunstig. Met name de korte kennismakingscursussen lopen goed. Ongeveer de helft gaat door in de groep.

Er konden toch wel enkele afspraken worden gemaakt. Hieronder een korte samenvatting. Het complete verslag volgt later.

 • De kascommissie heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd en de vergadering stemde daarmee in. Aan de penningmeester kon dus décharge worden verleend. 
 • Voor volgend jaar is er nog een nieuw lid van de kascommissie nodig.
 • De contributie wordt met € 5,-- verhoogd. Dat is nodig omdat anders het negatief saldo te groot wordt. Atelier moet een buffer houden van een half jaar bij onvoorziene omstandigheden om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Over het inhalen van gemiste lessen dit cursusjaar is er overleg met de docenten. Voor half april moet hierover duidelijkheid komen. De ruimtes in het CC Jan van Besouw zijn in ieder geval tot eind juni beschikbaar.
 • De aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement (o.a. vanwege de WBTR) worden goedgekeurd. De nieuwe versie komt op de website.
 • Voor het nieuwe cursusjaar worden er flyers gedrukt i.p.v. de boekjes, daarop komt een QR-code zodat de gevraagde gegevens snel kunnen worden opgeroepen.
 • Op 22 maart wordt de schilderijen expositie in de gang vernieuwd. Nieuwe werkstukken kunnen worden ingeleverd tussen 14 en 18 maart.  Het gaat om 2 tot 3 werkstukken per groepDe grote expositie is gepland op 31 september en 1 en 2 oktober. Daar wordt van alle cursisten een werkstuk verwacht. Nadere gegevens volgen nog.
 • Met een dankbaar applaus werd afscheid werd genomen van bestuurslid Ann van de Sande.  Ann blijft gelukkig wel lid van de maandagavondgroep en de expositie commissie. 
 • Er is grote behoefte aan een nieuw bestuurslid vanuit de schildersgroepen. Kijk eens in je eigen groep wie die plaats zou kunnen/willen invullen. 
 • Als nieuw bestuurslid wordt benoemd Kees Coolen. Hij zal zich o.a. bezighouden met technische zaken. Zoals b.v. het repareren van schildersezels.
 • Vraag is om op kapotte of niet goed werkende ezels een briefje te plakken met de mankementen, dat werkt sneller.

Wisselexpositie

Wisselexpositie op de gang van de 2 e verdieping

Volgens het nieuwe rouleerschema vragen we alle  teken- en schildergroepen volgende week (14-18 maart) 2 a 3 werken aan te leveren op de daarvoor bestemde plaats in lokaal 2003. Graag voorzien van naam, gebruikt materiaal en evt. groep. En vooral van een goed ophangsysteem!


De werken die nu op de gang hangen mogen in diezelfde week worden meegenomen.


Op dinsdag 22 maart willen we de nieuwe expositie inrichten. 

Wie komt ons daarbij helpen?

We hebben ongeveer 5 mensen nodig en je kunt je opgeven bij Hanny ( hannyeerden@xs4all.nl)


Schilderdoekjes

In het schilderlokaal staan nog kleine schilderijtjes opgeslagen die gemaakt zijn bij het 40 jarig bestaan. Deze werkjes zijn gemaakt voor het goede doel, maar toen niet verkocht.


We hebben ze nu in een bak gezet bij de ingang van de keuken. Iedereen die dat wil, kan zijn eigen werkje er tussen uitzoeken en meenemen (voor 21 maart). 


Daarna mag iedereen die zo’n doekje kan gebruiken het meenemen en er iets leuks mee doen!


‍Facebook

Via Facebook kregen we de volgende vraag binnen, zie de foto.

 

Mocht je iets weten neem daan contact op met het mailadres op de foto.

 


‍Voor actuele informatie raadpleeg de website

Je krijgt dseze nieuwsbrief omdat je lid bent van Atelier '78. Klik hier ‍om je af te melden