Uitnodiging ALV Atelier '78

Uitnodiging ALV Atelier '78

‍‍Algemene leden vergadering


‍Atelier '78

 


G‍oirle  ‍28 januari 2023

 

Beste   ‍,

 

Hierbij nodigen wij je uit voor de

 

Algemene ledenvergadering op woensdag 9 maart 

Aanvang: 20.00 uur. Lokaal 1010 in het CC. Jan van Besouw

 

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Corona. Hoe is het iedereen vergaan, even bijpraten
 3. Vaststellen agenda
 4. Jaarverslag activiteiten. Er is geen jaarverslag. Door Corona vielen heel veel cursusdagdelen uit en vonden er geen bijzondere activiteiten plaats. Nieuws werd via de mail en de Nieuwsbrief aan de leden doorgegeven.
 5. Toelichting Jaarrekening en begroting 2022*
 6. Huishoudelijk reglement. Wijzigingen, inclusief WBTR. Ter goedkeuring door de ALV *
 7. Informatie over:
  •  Gemiste lessen
  • Plannen voor het komende jaar
  • Cursusaanbod
  • Expositie in de gang en vitrinekastje
  • Tweejaarlijkse expositie
  • Contributie
 8. Bestuurssamenstelling.
  • Aftredend en herkiesbaar: Paul Kollau, Joke van Ooijen, Anny Kuijk
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Ann v.d. Sande
  • Eerder trad Carla Hendriks af. Er zijn dus nu twee vacatures. Een mogelijke kandidaat heeft zich aangemeld als bestuurslid. Deze persoon zal zich tijdens de vergadering voorstellen.
  • Er is dus nog een vacature te vervullen. 
   • Als bijlage een profielschets voor bestuursleden.*

 

Ieder lid dat zich wil aanmelden voor een bestuurlijke functie, kan tot 24 uur vóór de opening van de algemene ledenvergadering. Zijn/haar kandidaatstelling indienen bij de secretaris.

 

In 2020 kon de algemene ledenvergadering vanwege alle coronamaatregelen niet doorgaan.

Op 17 oktober 2021 stuurden wij alle leden een uitnodiging voor de ALV van  11 november, met alle bijbehorende stukken.

Op 4 november 2021 werd via de Nieuwsbrief aan de leden gemeld dat de geplande vergadering niet door kon gaan vanwege de lockdown en zou worden uitgesteld naar maart 2022. 


Ter informatie de volgende bijlagen:

 • Verslag van de laatste algemene ledenvergadering van 18 maart 2019
 • Spreadsheet met daarin opgenomen:
  • Jaarrekening 2020-2021. Deze jaarrekening is goedgekeurd door de kascommissie. Ook voor dit jaar moet een kascommissie worden benoemd.
  • Balans 2021
  • Begroting 2022
 • Toelichting jaarrekening
 • Huishoudelijk reglement met wijzigingsvoorstellen
 • Profielschets bestuursleden

 

We rekenen op een grote opkomst.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Anny Kuijk, secretaris