Expositie in de Guldenakker

In 2012 heeft Atelier 78 een expo gehad in Woonzorgcentrum De Guldenakker.
Vanuit de Guldenakker is het verzoek aan Atelier ’78 gekomen of er belangstelling is onder de leden om te exposeren. In het kader van het 40 jarig jubileum heeft het bestuur hier positief op gereageerd.
De Guldenakker biedt ons een extra mogelijkheid om ons te presenteren in dit jubileum jaar.

Waar:   Woonzorgcentrum De Guldenakker.
Wanneer: van 1 september 2018 tot 31 december 2018
Aantal werken: ongeveer 90 werken
Contactpersoon: Mieke Peters Heuvelmans,
Vrijwilliger exposites woonzorgcentrum De Guldenakker
Duur: 3 maanden 
Programma: We starten met meerdere werken van minder mensen. Dat in verband met het gesloten seizoen van Atelier ‘78
Aangevuld met werk van docenten
In oktober wisselen we de werken