Jubileumexpositie een groot succes!

Ondanks dat het minder gebruikelijk is om een terugblik te beginnen met een dank je wel aan alle mensen, die op de een of andere wijze iets bijdragen aan een activiteit, is dat nu zeker op zijn plaats. Wat is er veel geïnvesteerd om niet-leden van Atelier’78 kennis te laten maken met onze vereniging. Mede dankzij vele van jullie werd de expositie zo’n groot succes.

Tijdens de ontvangst van de werkstukken op vrijdag in het Heemerf was meteen te zien, dat er met veel plezier binnen de verschillende groepen op aansluitend niveau en interesse gewerkt wordt. Door de diversiteit van de aangeleverde spullen lukte het de jubileumcommissie om er een mooie expositie van te maken. Waarschijnlijk heb je dit door een bezoek met eigen ogen kunnen zien.

Nadat de officiële opening op zaterdag door de inmiddels oud-wethouder Guus van de Put plaats had gevonden, werd het programma vervolgd met vioolmuziek door factoriumleerling Harm. Vervolgens gaf Paul Kollau, onze voorzitter kort aandacht aan onze twee oudste leden: Bettie van 93 en André van 92 . Toen was het moment er om Harm Timmermans docent beeldhouwen naar voren te roepen. Harm werd verrast door het bestuur en de mensen, die hij begeleidt met een woordje en enkele cadeaus vanwege zijn 25-jarig jubileum bij Atelier’78. Een jubileum om natuurlijk niet zomaar voorbij te laten gaan. Harm, nogmaals dank je wel voor de jarenlange inspirerende begeleiding en betrokkenheid.

Nu de expositie voorbij is, is het misschien jammer dat wij niet kunnen zeggen hoeveel mensen we mochten begroeten. Alle drie de dagen bleef het een komen en gaan en op sommige momenten was het voor de ‘barmensen’ hard werken. Het mooie weer op de twee Pinksterdagen hielpen mee om op het binnenterrein nog iets te drinken en met andere bezoekers of gastvrouwen c.q. heren in gesprek te gaan. De nieuwe boekjes 2018-2019 konden meegegeven worden. Het kan niet anders zijn of nieuwe mensen zijn geïnspireerd geraakt om lid te worden of om eens een kennismakingscursus te doen.
Een veel gehoorde opmerking was ‘je kunt ook als buitenstaander merken, dat er een goede sfeer hangt’. Een heel mooi compliment.

Waarschijnlijk ben je ook benieuwd om te horen wat de opbrengst is van de speciaal gemaakte schilderijtjes en vogeltjes. Omdat nog niet alles verkocht is, is er besloten om deze voor een nog breder publiek aan te bieden tijdens de boeken- en kunstmarkt op 16 juni op de Hovel. In de volgende nieuwsbrief maken we dan het totale bedrag bekend.
Om ook de Goirlese bewoners een impressie te geven van onze jubileumexpositie verschijnt er in het Goirles Belang nog een stukje.

 Foto's zijn gemaakt door Peter van de Midde