Inschrijven voor cursus of groep van Atelier '78

Je wilt zich inschrijven voor een cursus of groep van Atelier '78. 

Daarvoor vul je onderstaand formulier in. Je ontvangt ter bevestiging een mail met daaraan gekoppeld een incassoformulier voor het machtigen voor de automatische incasso.  

Als je je inschrijft voor een cursus met of zonder docent ben je meteen ook ingeschreven als lid van onze vereniging. Als lid heb je rechten en plichten die staan omschreven in onze statuten en huishoudelijk reglement.
Je inschrijving als lid betekent ook dat je lidmaatschap zonder tijdige opzegging automatische steeds voor een jaar wordt verlengd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 aug tot 1 aug. Opzegging lidmaatschap vóór 1 juli.