Beleid Atelier '78


In dit beleidsplan worden de ambities van Atelier'78 voor de periode 2019-2023 in beeld gebracht en vertaald naar doelstellingen en acties.

Om tot dit document te komen is er december 2017 gestart met een SWOT-analyse. Aan bod kwamen de kansen en bedreigingen, de sterktes en zwaktes. De uitkomsten met de conclusies uit het afgenomen ledentevredenheidsonderzoek van november 2018 en de bevindingen uit de individuele gesprekken met docenten worden gebruikt bij de doorontwikkeling van Atelier’78. De eerste aanzet werd tijdens de zogenaamde hei-dag in januari 2019 door het voltallige bestuur van Atelier'78 gedaan.
Bijlagen/ onderleggers die gebruikt zijn bij de totstandkoming van dit beleid document zijn:
• Swot analyse 2017-2018
• Ledentevredenheidsonderzoek 2018
• Taakverdeling bestuursleden
• Huishoudelijk reglement
• Overeenkomst inhuren docenten
• Format vacaturetekst
• Contactpersonen
• Aanbod en procedure korte activiteiten
• P.r.-plan
• Emolumentenregeling
• Overzicht stakeholders

Het volledige beleidsplan kun je hier vinden.