Atelier '78 algemene informatie

Rechtsvorm

Het  doel van Atelier '78 is het bevorderen en verbeteren van de beoefening van de beeldende kunst door de leden. Deelname aan een cursus, met of zonder docent, maakt je automatisch lid van de vereniging.
Het lidmaatschap is voor een heel cursusjaar (van 1 augustus tot 1 augustus). Opzegging dient te geschieden vóór 1 juli, schriftelijk of per mail.

Groepen met docent

29 lessen per cursusjaar waarin de deelnemers werken onder begeleiding van een deskundige docent.

Vrije groepen

Groepen waarin de deelnemers, zonder begeleiding van een docent, werken volgens eigen afspraken.

Kennismaken met de activiteiten van Atelier'78

Kennismaken met Atelier’78 kun je door deel te nemen aan een korte kennismakingscursus van 4 lessen. 

Mocht je besluiten door te gaan als lid, dan zie verder "inschrijven nieuwe leden"

Informatie aan de leden

Via een digitale nieuwsbrief en website worden leden op hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen.

Inlichtingen

Over alle cursussen en groepen zijn inlichtingen verkrijgbaar bij de secretaris en op de website www.atelier78.nl 

Tijden

Het verenigingsjaar start formeel 1 augustus. De lessen starten in september. 

Vrije groepen kunnen werken vanaf de start in september tot de einddatum in juni van het cursusjaar van Atelier ’78.

Als vakanties worden de schoolvakanties aangehouden, tenzij daar in onderling overleg van wordt afgeweken.

In principe beginnen de werkgroepen ’s morgens om 9.30 uur, ’s middags om 13.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur, tenzij de groep daar, na overleg, andere afspraken over maakt.

De lesduur is 2,5 uur inclusief pauze.

Contributie

Voor het seizoen 2023 - 2024 bedraagt de contributie :

  • voor deelname aan een groep met docent:  € 342,50  per verenigingsjaar per lid.
  • voor deelname aan een vrije groep (zonder docent) bedraagt € 180,- per verenigingsjaar per lid. Uitzondering hierop zijn de vrije weef- en de keramiekgroep, deelname aan deze groep kost € 200,- per seizoen. (dit is inclusief normaal gebruik van de keramiekoven en materiaal weefatelier)

Contributie voor deelname aan een groep met iedere week cursus en eens in de maand een docent bedraagt € 252,-

Let op: Je krijgt korting als je je voor 2 groepen inschrijft in een cursusjaar. Afhankelijk van welke cursussen ( groepen met of zonder docent) is de korting resp. €60,- , € 45,- of €30,-.

Kosten voor 4 kennismakingslessen  € 65,- inclusief materiaalkosten. Mochten er ander bijkomende kosten zijn zoals modelkosten, dan worden die art in rekening gebracht.

Als je na een kennismakingscursus doorgaat in een jaarcursus worden de kosten van de 
kennismakingscursus in mindering gebracht op het bedrag van de jaarcursus.

De contributie kan in 9 maandelijkse termijnen worden betaald door gebruik te maken van de automatische incasso mogelijkheid van Atelier’78. (administratiekosten € 10,-).

Rekeningnummer NL90RABO0116897015 t.a.v. Atelier’78

Voor de cursussen van Atelier’78 kunnen inwoners van Goirle en Tilburg met een minimum inkomen mogelijk een beroep doen op een tegemoetkoming in de cursuskosten bij de gemeente Goirle en de gemeente Tilburg (Meedoenregeling).

Inschrijven nieuwe leden

Nieuwe leden dienen een volledig ingevuld inschrijf en machtigingsformulier bij de ledenadministratie in te dienen.

Het inschrijf- en machtigingsformulier is te vinden op de website onder de menukeuze “contact”.

Het maximum aantal deelnemers per groep bedraagt 12 personen. (voor sommige groepen zijn andere aantallen afgesproken).

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap is voor een heel cursusjaar (van 1 augustus tot 1 augustus ) en wordt steeds stilzwijgend verlengd.

Mocht je besluiten je lidmaatschap van Atelier '78 te beëindigen, dan willen we dat graag tijdig weten.

Stuur je opzegging, voor 1 juli, schriftelijk of per mail naar het secretariaat, Iepengaard 15, 5051 ZL, Goirle of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bij opzegging na 1 juli worden administratiekosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Cursisten van Atelier '78 verrichten alle werkzaamheden op eigen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid.