Het huishoudelijk reglement.

 Het onderstaande reglement is in de Algemene ledenvergadering van 9 maart 2022 goedgekeurd.