Beleid Atelier '78


In dit beleidsplan worden de ambities van Atelier'78 voor de periode 2023-2026 in beeld gebracht en vertaald naar doelstellingen en acties.

Het volledige beleidsplan kun je hier vinden.