Algemene informatie

 

Rechtsvorm

Atelier’78 is een vereniging, waarin de leden het beleid bepalen. Het doel van de vereniging is het bevorderen en verbeteren van de beoefening van de beeldende kunst door de leden. Deelname aan een cursus, met of zonder docent, maakt je automatisch lid van de vereniging.
Het lidmaatschap is voor een heel cursusjaar (van 1 augustus tot 1 augustus). Opzegging dient te geschieden vóór 1 juli, schriftelijk of per mail.

Werkgroepen met docent

Meestal 29 lessen waarin de deelnemers, onder begeleiding van een deskundige docent, werken met eigen afspraken.

Werkgroepen zonder docent

Waarin de deelnemers, zonder begeleiding van een docent, werken volgens eigen afspraken.

Kennismaken met de activiteiten van Atelier'78

Kennismaken met Atelier’78 kun je op twee manieren:

  • Deelnemen aan een korte kennismakingscursus van 4 bijeenkomsten of
  • 4 lessen volgen bij een bestaande groep

Informatie aan de leden

Via een digitale nieuwsbrief, website en Facebook worden leden op hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen.

Inlichtingen

Over alle groepen zijn inlichtingen verkrijgbaar bij de secretaris en op de website www.atelier78.nl 

Tijden

Het verenigingsjaar start formeel 1 augustus. De lessen starten in september.

Het Atelier is open als het CC Jan van Besouw open is.

Als vakanties worden de schoolvakanties aangehouden, tenzij daar in onderling overleg van wordt afgeweken.

In principe beginnen de werkgroepen ’s morgens om 9.30 uur, ’s middags om 13.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur, tenzij de groep daar, na overleg, andere afspraken over maakt.

De lesduur is 2,5 uur inclusief pauze.

Contributie

Contributie voor deelname aan een groep zonder docent bedraagt € 160,-  per verenigingsjaar per lid.

Contributie voor deelname aan een groep met docent bedraagt € 325,-  per verenigingsjaar per lid.

Kosten voor 4 proeflessen € 60,- , exclusief materiaal- en modelkosten.

 De contributie kan in 9 maandelijkse termijnen worden betaald door gebruik te maken van de automatische incasso mogelijkheid van Atelier’78. (administratiekosten € 10,-).

 Voor de cursussen van Atelier’78 kunnen mensen met een minimum inkomen mogelijk een beroep doen op een tegemoetkoming in de cursuskosten bij de gemeente Goirle en Tilburg. ( Meedoenregeling

Inschrijven nieuwe leden

Nieuwe leden dienen een volledig ingevuld inschrijf en machtigingsformulier bij de ledenadministratie in te dienen.

Het inschrijf- en machtigingsformulier is te vinden op de website onder de menukeuze “contact”.

Het maximum aantal deelnemers per groep bedraagt 14 personen. (voor sommige groepen zijn andere aantallen afgesproken). 

Beëindigen lidmaatschap


Het lidmaatschap is voor een heel cursusjaar (van 1 augustus tot 1 augustus ) en wordt steeds stilzwijgend verlengd

Mocht je besluiten je lidmaatschap van Atelier '78 te, dan willen we dat graag tijdig weten.

Stuur je opzegging, voor 1 juli, schriftelijk of per mail naar het secretariaat, Iepengaard 15, 5051 ZL, Goirle of naar  

Aansprakelijkheid


Cursisten van Atelier '78 verrichten alle werkzaamheden op eigen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid.