Open Inloopweek van 8-12 januari.

We beginnen het nieuwe jaar enthousiast met een open inloopweek, waarin iedereen die dat wil gewoon binnen kan lopen bij de cursussen van Atelier ’78 die plaatsvinden in het Cultureel Centrum Jan van Besouw.

Deze gelegenheid wordt geboden bij de aanvang van de 2e helft van het cursusjaar, omdat het een goed idee is dat men in Goirle weet hoe geweldig er gewerkt wordt in de lessen bij Atelier ’78. Er zijn overdag en ’s avonds lessen, er zijn groepen met ervaren docenten en groepen die zonder docent werken . Er worden verschillende cursussen gegeven in beeldhouwen, keramiek, tekenen , schilderen en textiele werkvormen. U kunt spontaan bij alle groepen binnen lopen en meedoen of alleen kijken, wat u graag wilt. Alle cursisten zijn blij met uw komst en belangstelling en zijn zeker bereid om uw vragen te beantwoorden.

De open inloopweek vindt plaats van 8 tot 12 januari 2018. Onderstaand het overzicht van de verschillende lessen, groepen met of zonder docent. Groepen zonder docent hebben wel een coördinator voor eventuele begeleiding.

Maandag
09.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 zonder docent
13.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 zonder docent
13.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2000 zonder docent
19.30 uur beeldhouwen souterrain docent Frank van der Loo
19.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 docent Martijn de Boer
19.30 uur textiel/weven lokaal 2000 zonder docent

Dinsdag
13.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 docent Els Crawfurd
19.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 (de docent Toon van Gisbergen heeft inloopcursus op dinsdag 16 januari)
19.30 uur beeldhouwen souterrain docent Harm Timmermans

Woensdag
09.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 docent Lucy Aerts
09.30 uur textiel/weven lokaal 2000 zonder docent
13.30 uur beeldhouwen souterrain docent Harm Timmermans
19.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 docent Dorothé van de Wiel
20.00 uur beeldhouwen souterrain docent Harm Timmermans

Donderdag
09.30 uur keramiek souterrain onder begeleiding van Paul Kollau
09.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 zonder docent
19.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2003 zonder docent

Vrijdag
09.30 uur model/portret lokaal 2003 zonder docent
09.30 uur tekenen/schilderen lokaal 2000 zonder docent
09.30 uur beeldhouwen souterrain zonder docent

Expositie schema Jan van Besouw

Het is al jaren een goede gewoonte dat cursisten van Atelier ’78 hun werk laten zien aan andere gebruikers van het Jan van Besouw huis. Er kunnen schilderijen of ander werk hangen in de foyer en in de gangen op de 1 en 2e verdieping.
Er is een rouleerschema gemaakt, waarop de groepen/ contactpersonen kunnen zien wanneer ze aan de beurt zijn. De commissie neemt tijdig contact op met de docent/contactpersoon van de groep.
Het rouleerschema hangt ook op de publicatieborden in de schilderlokalen.
In de zomermaanden komt er geen werk van een bepaalde groep te hangen, maar kan iedereen deelnemen aan de expositie. Je kunt je daarvoor opgeven bij de commissie, dit wordt tijdig gemeld in de nieuwsbrief.

Onderstaandschema is ook terug te vinden in de agenda

Expositie schema cursusjaar 2017 - 2018
PeriodeCursusgroepDocentDatum
December en januari Maandagavond Martijn de Boer Inrichten vrijdag 1 december
Weghalen vrijdag 2 februari
Februari en maart Maandagmorgen
Maandagmiddag
(lokaal 2003)
Maandagmiddag
(lokaal 2000)
Zonder docent Inrichten maandag 5 februari
Weghalen maandag 26 maart
April en Mei Woensdagmorgen
Dinsdagmiddag
Lucy Aerts
Els Crawfurd
Inrichten 27 en 28 maart
Weghalen 29 en 30 mei
Juni, Juli, Augustus
en September
Geen Op vrijwillige basis Inrichten vrijdag 1 juni
Weghalen 26 september
Expositie schema cursusjaar 2018 - 2019
PeriodeCursusgroepDocentDatum
Oktober en November Donderdagavond
Donderdagmiddag
Wil Verhoeven
Michel de Veer
Inrichten 27 september
Weghalen 29 november
December en Januari Woensdagavond
Vrijdagochtend
Dorothé van de Wiel
Zonder docent
Inrichten 30 nov en 5 dec
Weghalen eind januari
Kennismakingscursussen 2018

De kennismakingscursussen en de dagen waarop je kunt deelnemen aan deze cursussen zijn bekend.

Ook dit jaar kun je naast schilderen, teken, beeldhouwen, werken met textiel en klei ook weer sieraden maken.

Ben je geinteresseerd kijk dan even hier!

Meedoenjaar 2018

Ook in 2018 kunnen minima in Tilburg weer rekenen op de meedoenregeling. Zowel de hoogte van het budget (€ 100,00) als de inkomensgrens (130% van het sociaal minimum) blijven ongewijzigd. Verreweg de grootste groep krijgt de regeling weer automatisch toegekend. Zij ontvangen in de tweede week van januari daarover een toekenningsbrief. Aanvragen van de regeling kan pas na de tweede week van januari. Men dient eerst even af te wachten of de regeling mogelijk automatisch toegekend is. Heeft men in de tweede week nog geen brief gehad en is er wel recht op de regeling, dan kan men de regeling online aanvragen.

Nieuwe contactpersoon gemeente voor de meedoenregeling
Per 1-1-2018 ga ik met pensioen en ben ik dus niet meer beschikbaar als contactpersoon voor jullie met betrekking tot de meedoenregeling. Ik blijf na 1-1-2018 nog wel enkele maanden beschikbaar als ondersteuning voor de nieuwe contactpersoon.
Per 1-1-2018 wordt ik opgevolgd door :
Ingrid Verhoeven
Coördinator Meedoenregeling voor de gemeente.
e-mailadres:  
telefoon: 013-542 98 55

Op bezoek bij Galerie Oisterwijk

Op donderdag 16 nov 2017 heeft de schildersgroep van Will Verhoeven een bezoek gebracht aan Galerie Oisterwijk.

De galerie toont  ouder werk van Anton Heyboer en Rik van Iersel. De groep is heel gastvrij ontvangen door Bert Arts en Wilna van den Heuvel. Bert gaf een inleiding  en daarna is er intensief gekeken én gewerkt!

Een bijzondere avond!